Prof. Pieter Willem Buys

PW Buys

Prof. Pieter Willem Buys is gebore op 10 Oktober 1923 en sterf op 27 November 1999. Hy word beskou as Potchefstroom se ander Totius.

Prof Buys was predikant en ook digter. Hy het in verskeie gemeentes in die Vrystaatse Goudveld bedien. Hy het drie digbundels uitgegee:

Pleroma

Wit Korbeel

Van sigbare en onsigbare dinge

 

Daar is ook ‘n biografie oor sy lewe uit byeengebring deur prof. P.J. du Bruy nl. Waar die paaie saamwoon.

Van sigbare en onsigbare dingeWit korbeelPleroma