Conradie, Barend Johannes

23 Oktober 1915 – 13 Maart 1990

Conradie, Ben

Barend Johannes Conradie is op 23 Oktober 1915 op De Aar gebore. Sy vader was in die spoorwegdiens en was vir baie jare stasievoorman op ‘n stasietjie Paardevlei, naby De Aar. Daar het die jong Conradie in die veld onder die diere met sy windbuks baljaar. Elke dag is hy met die trein skooltoe totdat hy pasl op die dorp moes gaan bly. Hy het in 1931 gematrikuleer. Sy studies sit hy aan die Universiteit van Stellenbosch voor, hy wou graag predikant word maar slaag nie sy eksamens nie en in 1934 is hy verplig om die Universiteit te verlaat.’n paar maanda reis hy vir die CSV in die Vrystaat en besluit om weer terug te keer na Stellenbosch. Nou is voorspoediger en lê sy uiteindelike onderwyserseksamen af en behaal oor ‘n MA-graad. Hy was ook kaptein van die hokkiespan, dien op die Studenteraad en neem ‘n leidende aandeel in die CSV. In 1938 gee hy onderwys aan die Naturellekollege op Lovedale, in 1939 aan die verbeteringsgestig in Tokai en dieselfde jaar is hy na die Kleurlingkollege, Soutrivier. HY stig nou take van die CSV in kleurlingskole in en om die Kaap. In 1843 neem hy nege maande verlof en reis weer vir die CSV. Intussen is hy getroud met Esme Louser. Toe die finansiële kommer te swaar begin druk, begin hy op ‘n dag in Oktober 1944 met ‘n verhaal oor die onbekommerde dae in die Karoo met sy windbuks. Die manuskrip word egter afgekeur. ‘n Tweede manuskrip word beter ontvang en die aanmoediging was genoeg om voort te gaan met skryfwerk. En toe kry hy ‘n aanstelling by ‘n Afrikaanse skool, Nassau-Hoërskool Mowbray. ‘n Nuwe lewe gaan vir homo op. Hy word voorsitter van die Kaapse tak van die SAOU en dien op verskeie komitees. SY eerste liefde is egter nog altyd die CSV. Sundae is hy gewoonlik besig in een of ander Sendingkerk. Ben Conradie spits hom veral toe op jeugliteratuur met ‘n gesonde strekking.

Ben Conradie se lys van boeke sluit in:  Kyk vir sy boeke onder : https://kakkerlak.co.za/boeke-te-koop/jeugboeke/

  1. Die Kuilen-kommando (1945)
  2. Spore op die bergpad (1946)
  3. Sy verlore nooientjie (1946)
  4. Takbokkop se speurders (1947)
  5. As oom Markus weer kom
  6. Daar is rugby in sy bloed
  7. Die drieling op die spoor (Speurdersbloed reeks deel 6)
  8. Die duiwe en die spreeu
  9. Die geheim van die Nimmereindkloof (Nagwolwe-reeks)

10. Die goeie hoop – Lente serie nr 52 (Kaapse verhaal)

11. Die Jagklub-Moord – (Nagwolwe-reeks)

12. Die rietbok se fluit

13. Die skyngeveg

14. Die Springbokke van die Karoo – deur Ben Conradie

15. Die Verlore Nooientjie – Nagwolwe-reeks nr. 8)

16. Die wit Zaida

17. Dieprivier se Monster – Nagwolwe-reeks nr 3

18. Dieprivier se Monster – (Speurdersbloed-reeks deel 4)

19. Donker Nagte – Nagwolwe-reeks nr 4  

20. En nou waarheen verder

21. Goue voete – jeugverhaal oor sokker

22. Heloise

23. Kogmatien – jeugboek oor pre-historiese diere

24. Lewe of dood

25. ’n Vis Honderd – (Speurdersbloed-reeks deel 5

26. Nagwolwe – (Speurdersbloed-reeks deel 3)  

27. Speurders op die spoor (Speurdersbloed-reeks deel 6

28. Speurdersbloed – (Speurdersbloed-reeks deel 1)

29. Speurdersbloed – Nagwolwe-reeks nr Nagwolwe-reeks nr  1

30. Takbokkop se Speurders – (Speurdersbloed-reeks deel 1)

31. Vasgekeer in die Nimmereindkloof – Nagwolwe-reeks nr 6  

32. Wie anders as jy – (1951)

Inligting verkry uit : Hier is ons skrywers / Nienaber

Boeklys vanaf Springbokboeke