Op hierdie bladsy vind u:

Kontakbesonderhede:

Chrisna

Eienaar: Chrisna van Rensburg
Posbus 5033, Horison,1730
Tel. :   (011) 766 4015
Faks:   086 689 2054
Sel:      083 234 0245

Bankbesonderhede:

FNB

Christina S van Rensburg,

Tjekrekening: 62306109423

Horisontak (Taknaam is in meeste gevalle nie eens nodig nie)

Takkode: 250 655