Die Van Zyl-familie in Suid-Afrika / D.J. van Zyl

R320.00

Prof. M.C. van Zyl beskryf in hierdie werk vir die eerste keer die geskiedenis van die vroegste Van Zyls in Nederland tot met die aankoms van Willem van Zijl, stamvader van die Van Zyls in Suider-Afrika, aan die Kaap in 1699. Op ‘n onderhoudende wyse verstrek hy belangwekkende gegewens oor die herkoms van die Van Zyl-familienaam, hul adelike verbintenis en hulle sosiale, ekonomiese en militêre bydraes in Nederland. Die herkoms van Willem, sy troue met die stammoeder Christina van Looveren in Amsterdam, sy toetrede tot die diens van die V.O.C. en sy vertrek na die Kaap word interessant beskryf. Prof. Van Zyl kon ook vir die eerste keer presies vasstel wanneer Willem en sy vrou by die Kaap aangekom het – iets waaroor historici en genealoë tot dusver in die duister was.

Out of stock

SKU: NIE-FIKSIE.BOK.004/6/19 Categories: ,

Description

Uitgegee deur Buro vir Suid-Afrikaanse Familienavorsing

Eerste uitgawe 1984

Redakteur: Prof D.J. van Zyl (professor in Suid-Afrikaanse Geskiedenis aan die Universiteit van Stellenbosch)

Europese herkoms deur prof. M.C. van Zyl – Professor in Geskiedenis aan die Universiteit van Suid-Afrika)

Tipografiese versorging en ontwerp deur Abdul Amien

Rekonstruksie van wapens deur J.H. Coetsee

Illustrasies nageteken deur E. Nortjé

Foto’s M.C. van Zyl en die Kaapse Argiefbewaarplek

Bitter skaars!