Die verhaal van die Onderwyskollege Goudstad: 1961-1992 / Dr. D.R. Jansen van Rensburg

R170.00

Die raad van Trustees het na aanleiding van die vorige dekades se verandering aan die onderwysopleidingsmileu en die daarmee gepaardgaande verlies aan bewaringstrukture van die Kollega se argiefmateriaal, na die sluiting van Goudstad asook die latere sluiting van Onderwyskollege Pretoria, besluit om ‘n publikasie oor die Kollege se geskiedenis en rolvervulling saam te stel.

Hierdie boek bevat herinnerings van ieder en elk wat eens deel was van die Onderwyskollege Goudstad.

Out of stock

Description

Die verwesenliking van die onderwysideale van die Afrikaanssprekendes aan die Witwatersrand – ‘n historiese perspektief.

Uitgegee deur Kejafa Knowledge Works

Eerste uitgawe, eerste druk 2015