Sale!

Openbaringsgeskiedenis van die Ou Testament / Prof. S. du Toit

Original price was: R120.00.Current price is: R100.00.

Hoofstukindeling:

Hoofstuk I. Die Bybel en sy betekenis

Hoofstuk II. Die ontstaan van die skoutoneel van die koninkryk – die skepping

Hoofstuk III. Paradys en sondeval

Hoofstuk IV. Twee mensheidsweë

Hoofstuk V. Die natuurverbond

Hoofstuk VI. Die rasse- en volkeprogram in die heilsgeskiedenis

Hoofstuk VII. Die verbond met Abraham

Hoofstuk VIII. Die mosaïse verbond

Hoofstuk IX. Rigters en drie konings

Hoofstuk X. Profete van die negende tot die sewende eeu voor Christus

Hoofstuk XI. Profisieë met die ballingskap en die gevolge daarvan as agtergrond

Hoofstuk XII. Die beligting van hierdie tyd deur die boek Daniel

Hoofstuk XIII. Die historiese verloop van die wêreldryke tot die eerste koms van Christus

Hoofstuk XIV. Die volheid van die tyd

Hoofstuk XV. Die openbaring aangaande God

Hoofstuk XVI. Die Messias-Koning in die Ou Testament

Hoofstuk XVII. Die misterie van die volk Israel

Hoofstuk XVIII. Die mens

Hoofstuk XIX. Die weldade van die genadeverbond

Hoofstuk XX. Die pligte van die burgers van die koninkryk teenoor ander mense – die ‘etiek’ van die Ou Testament

 

 

Out of stock

SKU: GEE.ALG.001/5/27/22 Category: Tags: , ,

Description

Pro Rege Pers Potchefstroom

Vierde hersiene en uitgebreide druk, eerste herdruk 1974

Hardeband met stofomslag boek is splinternuut