Skietlood: Literêr kulturele opstelle / P.D. van der Walt

R70.00

Skietlood: – koord, tou of lyn met lood of ander gewig daaraan waarmee die loodregte rigting of stand bepaal word – (Afrikaanse Woordeboek, verklarend met woordafleidings)

Van die hoofstukke in die boek:

Permissiwiteit en die kuns, Openbaring en literatuur, In memoriam: DF Malherbe, Idees en divisies: die Jeug en moderne lektuur, Toekomsblik op die Afrikaanse literatuur, Literêre argeologie en restourasie, Estetiese kontrabande, Sekularisasie in die literatuur, In memoriam: NP van Wyk Louw, Sesti in die truspieël en Die Afrikanerjeug, vandag en in die toekos tov sy taal en kultuur

1 in stock

Description

Uitgegee deur Wetenskaplike bydraes avn die PU vir CHO

1971

Reeks A: Geesteswetenskappe nr. 3

Sagteband boekie in netjiese toestand, boek waarskynlik nog nooit gelees nie, blaaie nog styf

R70