Skrywer Julius Neuman Friedenthal

 • Chrisna
 • 20/11/2017
 • Comments Off on Skrywer Julius Neuman Friedenthal
 • Skrywer

Julius Neuman Friedenthal

(19 Oktober 1887-1959)

Friedenthal, J.M.

Julius Neuman Friedenthal is op 19 Oktober 1887 op Gatsrand in die distrik Potchefstroom gebore.  In 1894 verhuis sy ouers na Edenburg waar hy vir die eerste keer skool toe gaan.  Vyf jaar later verhuis hulle andermaal en dié keer na Barkly-Oos. Weens die oorlog is hy twee jaar lank uit die skool. Later gaan hy skool op Dewetsdorp, Burgersdorp, Worcester en Kaapstad. Sy plan was om vir predikant te studeer, maar hy moes sy studies staak weens die dood van sy vader.  Vanaf 1908 tot 1910 hou hy skool op Doornkloof in die distrik Bedford. Daarna op Rustenburg, Bloemhof, Piet Retief en sedert 1933 op die Queens Junior hoërskool in Johannesburg. Hy is lief vir jag en op sy skiettogte leer ken hy die inboorlinge sowel as die diereryk.

J . M. Friedenthal het veral avontuurverhale geskryf. Ondank is die wereld se loon (1931) en Nukkebol Reinard (1936) is ‘n Afrikaanse uitbreiding van die Reinard-tema – die slim vos wat al die diere om die bos lei. Hierdie twee boeke word in 1949 opgevolg met verdere avonture van Reinard in die minder geslaagde ‘n Ridder in oneer.

Uilskuiken die slaaf (1936) handel oor ‘n slaaf uit Oos-Afrika wat in die Kaap verkoop word. In drie verhale, Die avonture van Ras Sjoema (1938), Die verlore prins (1941) en Onder die kannibale (1950), tree Ras Sjoema, lid van ‘n onwaarskynlike wit inboorlingstam uit Sentraal-Afika, as held op. In drie verhale ontmoet ons Swazi’s as hoofkarakters: Nocoba (1942), Wagter van die koning se beeste (1937) en Die izinyanga (1943).

Benewens fiksie skryf Friedenthal ook realistiese dierverhale: Oerwoudbure (1938), Langs gapende rotswande (1938); historiese verhale: Lottie McGlyn (1946), Doodsengel op die waspoor (1939), Die baas van Vergelegen (1942) en Van Riet – verkenner (1943), Die vlermuis (1940) en Op die spoor van die gorilla (1935).

Die hoek se nuwe hoof (1945) is meer op volwassenes gerig terwyl sy spookverhale Die voorbode en ander spookverhale (1938) ook deur kinders gelees is. Die ysbaan van Haasburg (1946) is seker sy enigste boek wat spesifiek vir die jonger kind bedoel is.

PUBLIKASIES SLUIT IN:

 • Ondank is die wêreld se loon (1931)
 • Op die spoor van die gorilla (1935)
 • Nukkebol Reinard (1936)
 • Uilskuiken die slaaf (1936)
 • Wagter van die koning se beeste (1937)
 • Oerwoudbure (1938)
 • Langs gapende rotswande (1938)
 • Die voorbode en ander spookverhale (1938)
 • Die avonture van Ras Sjoema (1938)
 • Doodsengel op die waspoor (1939)
 • Die vlermuis (1940)
 • Die verlore prins (1941)
 • Nocoba (1942)
 • Die baas van Vergelegen (1942)
 • Van Riet – verkenner (1943)
 • Die izinyanga (1943)
 • Die hoek se nuwe hoof (1945)
 • Lottie McGlyn (1946)
 • Die ysbaan van Haasburg (1946) (Kinderboek)
 • ‘n Ridder in oneer (1949)
 • Onder die kannibale (1950)